Direct naar de inhoud van deze pagina

Verklaring Omtrent Gedrag

Verenigingen kunnen hun vrijwilligers verplichten om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ook wel bekend als 'bewijs van goed gedrag' te overhandigen.

Meestal is hiervoor een goede reden zoals bijvoorbeeld het werken met kwetsbare groepen, het verrichten van werkzaamheden met bepaalde verantwoordelijkheden etc. De meeste organisaties vergoeden deze VOG. Vraag er naar bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet.

Je vraagt de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij de gemeente. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of je de VOG krijgt. Wil je je aanvraag online indienen via de website van Justis? Dit kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt zich heeft aangemeld bij COVOG. Informatie over het indienen van een aanvraag bij gemeente Geldrop-Mierlo vind je hier.

Komt jouw organisatie in aanmerking voor gratis VOG's?
Voor enkele organisaties is het mogelijk een gratis VOG voor haar vrijwilligers te regelen. Vanaf 2015 kunnen organisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken een gratis VOG aanvragen.

Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel is het bevorderen van veiligheid in activiteiten voor jeugd en vanaf januari 2015, ook verstandelijk beperkten en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers.

Meer informatie over het aanvragen van een gratis VOG vind je hier. Voor de procedure en het aanmeldformulier klik je hier.